Információ és megrendelés

Karácsonyi akcióban most minden kötetet dedikálva küldök!

Bibó brevárium


Megjelent: 2011

Bibó István a XX. századi magyar politikai gondolkodás egyedülálló alakja. Elemzéseit a bennük komplex módon érvényesülő történeti, jogtudományi, politikai, etikai, szociológiai és szociálpszichológiai szemlélet teszi páratlanná. A "bibói" szellemiség titkát mégis két dolog adja: az egyedülálló intellektuális és az egyedülálló morális minőség - s a kettő elválaszthatatlan egysége. A gondolkodását átható keresztyén - egyben polgári és demokrata - moralitás tudniillik cselekvési parancsként is szolgált Bibó számára. Ez emelte őt bizonyos helyzetekben magától értetődő természetességgel a hétköznapok szintje fölé, s tette olyan erkölcsi fenoménná, akinek a példáját honfitársai nemigen követhették ugyan, ám az mégis örök érvényűvé vált a nemzet számára.

Érdemen felüli megtiszteltetés volt számomra elkészíteni ezt a válogatást a Bibó István Közéleti Társaság fölkérésére, amelyből mindenki számára kiderülhet: Bibó legfontosabb gondolatai ma időszerűbbek, mint valaha.

darabot