Információ és megrendelés

Karácsonyi akcióban most minden kötetet dedikálva küldök!

Ne bántsd a cigányt!


Megjelent: 2014

Ez a könyv egyszerre szociológiai látlelet és politikai vitairat. Empátiával és tapintattal közelít a tárgyához, de nem ismeri a tabukat… Magát a problémát akartam exponálni, mert amíg ennek a szörnyű súlyával nem szembesülünk, addig minden javaslat meddő és hiábavaló. Senki sem fogja szeretni ezt a könyvet. Se a romák, se a nem romák; se a baloldaliak, se a jobboldaliak; se a mérsékeltek, se a szélsőségesek. Ám ha nemcsak kiátkozzák a szerzőt, de vitába is szállnak az általa leírtakkal, már megérte…

Az aktív adó- és járulékfizetők utódlása apad, a passzívaké (ők már nem fizetnek adót, illetve sose fizettek) árad. A teherhordók száma csökken, a teher nő. A fiatalok kivándorlása sietteti a végkifejletet: bevételek híján megrogyó állam; ellátatlan, védtelen öregek; kitéve a segélyek elapadása folytán éhezők fosztogatásainak.

Ez vár ránk: a harmadik világ. Ha nem tudjuk integrálni a társadalom alatti létbe szorult – jórészt roma – tömegeket. Lyukas csónakban ülünk. Ömlik be a víz: több, mint amit tudunk merni. Ha így marad, elsüllyedünk.

A többség ma még hiheti: a cigányügy nem az ő baja, de holnapra kiderül, ez tévedés. A cigányság gondja mindannyiunké: az egész társadalomé. Súlyosabb a demokrácia ügyénél. Mert az orbáni autokráciától előbb-utóbb megszabadulunk. De ha közben elsüllyed a csónak, akkor mindhiába. Diktatúrában lehet élni (van benne praxisunk) – a víz alatt nem lehet.

A cigánykérdés: magyar nemzeti sorskérdés. A kezelésére tett erőfeszítések a magyar társadalom létérdekét szolgálják. A cigányok: mi vagyunk.  

Aki cigányellenes: az magyarellenes.

Aki nem hiszi, olvassa végig a könyvet.

Tartalom 

 • Előszó gyanánt
 • Cigány múlt: illeszkedés
 • Cigány múlt: talajvesztés
 • Integrálási kísérletek
 • Rendszerváltozás: dezintegrálódás
 • A társadalmi struktúra szerepe
 • A cigányság mai helyzetének főbb paraméterei
 • A telepek világa
 • Kriminalizáltság
 • Etnikai konfliktusok, tragédiák
 • A balliberális romapolitikáról
 • A roma elitről
 • A Jobbik szerepe
 • Demográfia – alulnézetből
 • Demográfia – felülnézetből
 • Három példa: Hejőkeresztúr, Kaposfő, Cserdi
 • A többségi társadalom felelőssége 
darabot